مرکز توانبخشی وصال

مرکز توانبخشی وصال از سال 1382 کار خود را با عنوان گروه کاردرمانی وصال آغاز کرد و درحال حاضر مشغول به ارائه خدمات توانبخشی در استان البرز با عنوان " مرکز توانبخشی وصال " (با برند تجاری ثبت شده) تخصصی کودکان در زمینه های : کاردرمانی جسمی، کاردرماني ذهنی، گفتار درمانی، آموزش ذهنی، تمرین درمانی، یکپارچگی حسی(SI )، نوروفیدبک .... مشغول به فعالیت می باشد.

مرکز توانبخشی وصال افتخار کسب عنوان مرکز کاردرمانی نمونه استان البرز را توسط نظام پزشکی در پرونده خود دارد همچنین سابقه کلینیک آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و ثبت اختراع در زمینه تجهیزات توانبخشی و همکاری به صورت تحقیقاتی و ارائه خدمات به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، دپارتمان کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علمی کاردرمانی ایران، ستاد فن آوری های شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و کنگره کاردرمانی ایران را نیز دارا می باشد.

در حال حاضر این مرکز جزو مجهز ترین مراکز توانبخشی شناختی، یکپارچگی حسی، توانبخشی دست، کاردرمانی و گفتاردرمانی در سطح کرج و ایران می باشد.


مدارک و لوح های تقدیر
گواهی ثبت علامت تجاری مرکز توانبخشی وصال از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
گواهی ثبت علامت تجاری مرکز توانبخشی وصال از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
لوح تقدیر کاردرمان نمونه استان البرز از سازمان نظام پزشکی استان البرز
لوح تقدیر کاردرمان نمونه استان البرز از سازمان نظام پزشکی استان البرز
تائیده دوره ساخت اسپیلنت و وسایل کمکی
تائیده دوره ساخت اسپیلنت و وسایل کمکی
تاییدیه دوره نوروفیدبک از  دانشگاه دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تاییدیه دوره نوروفیدبک از دانشگاه دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تاییدیه دوره نوروفیدبک ویژه کودکان بیش فعال و اختلال یادگیری از دانشگاه بهزیستی
تاییدیه دوره نوروفیدبک ویژه کودکان بیش فعال و اختلال یادگیری از دانشگاه بهزیستی
تاییدیه دوره عملی نوروفیدبک از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تاییدیه دوره عملی نوروفیدبک از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تاییدیه دوره تحریک الکتریکی جمجمه ( tDCS ) از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تاییدیه دوره تحریک الکتریکی جمجمه ( tDCS ) از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی
تقدیر شده در شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
تقدیر شده در شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
کمیته اجرایی شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
کمیته اجرایی شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
تقدیر شده در نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
تقدیر شده در نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
تقدیر شده توسط انجمن علمی کاردرمانی ایران جهت طراحی سخت افزار و نرم افزار پویش
تقدیر شده توسط انجمن علمی کاردرمانی ایران جهت طراحی سخت افزار و نرم افزار پویش
تقدیر شده توسط سازمان بهزیستی کرج به پاس خدمات ارزنده
تقدیر شده توسط سازمان بهزیستی کرج به پاس خدمات ارزنده
تقدیر شده توسط مدرسه نابینایان پویا کرج (تنها مدرسه نابینایان کرج) به پاس خدمات به کودکان نابینا و کم بینا
تقدیر شده توسط مدرسه نابینایان پویا کرج (تنها مدرسه نابینایان کرج) به پاس خدمات به کودکان نابینا و کم بینا
تاییدیه دوره نوروفیدبک پیشرفته و استفاده از تکنولوژی clinical Q در نوروفیدبک از دانشگاه تهران
تاییدیه دوره نوروفیدبک پیشرفته و استفاده از تکنولوژی clinical Q در نوروفیدبک از دانشگاه تهران
تاییدیه دوره نقشه برداری مغزی ( QEEG ) از دانشگاه تهران
تاییدیه دوره نقشه برداری مغزی ( QEEG ) از دانشگاه تهران
تاییدیه دوره نوروفیدبک از  دانشگاه تهران
تاییدیه دوره نوروفیدبک از دانشگاه تهران
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص تشخیص و مداخله زود هنگام اختلالات تکاملی و یکپارچگی حسی در دانش آموزان
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص تشخیص و مداخله زود هنگام اختلالات تکاملی و یکپارچگی حسی در دانش آموزان
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی البرز و کلیه بیمارستان های تحت نظارت جهت پوستر آموزشی مراحل رشد کودک
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی البرز و کلیه بیمارستان های تحت نظارت جهت پوستر آموزشی مراحل رشد کودک
تائیدیه دوره ارزیابی و درمان لکنت از انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
تائیدیه دوره ارزیابی و درمان لکنت از انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
تائیدیه دوره اختلال بلع در نوزادان از انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
تائیدیه دوره اختلال بلع در نوزادان از انجمن علمی گفتاردرمانی ایران
تاییدیه دوره طراحی پایگاه داده ها از مجتمع فنی تهران
تاییدیه دوره طراحی پایگاه داده ها از مجتمع فنی تهران
تاییدیه دوره برنامه نویسی به زبان C# .net از مجتمع فنی تهران
تاییدیه دوره برنامه نویسی به زبان C# .net از مجتمع فنی تهران
دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران
پژوهش اکتشافی کارکردهای شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیت های مرتبط با تفکر استراتژیک
پژوهش اکتشافی کارکردهای شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیت های مرتبط با تفکر استراتژیک
تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
تقدیر شده در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران
تقدیر شده در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران
کادر اجرایی بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران
کادر اجرایی بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران
دریافت تندیس تقدیر از انجمن علمی کاردرمانی ایران - سال 1395
دریافت تندیس تقدیر از انجمن علمی کاردرمانی ایران - سال 1395
عضو هیت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران از سال (1391 الی 1395)
عضو هیت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران از سال (1391 الی 1395)
تائیده دوره CANTAB از موسسه شناخت دانشگاه کمبریج
تائیده دوره CANTAB از موسسه شناخت دانشگاه کمبریج
مدرس کارگاه نوروسایکولوژی در پنجمین کنگره علوم اعصاب
مدرس کارگاه نوروسایکولوژی در پنجمین کنگره علوم اعصاب