اخبار

فروش تعداد محدود ریورز واکر در مرکز توانبخشی وصال

فروش تعداد محدود ریورز واکر در مرکز توانبخشی وصال

تعداد محدودی واکر معکوس Reverse Walker که بسیار مناسب برای کودکان می باشد

مشاهده متن خبر

همکاری مرکز توانبخشی وصال و کنگره بیست و یکم کاردرمانی ایران

همکاری مرکز توانبخشی وصال و کنگره بیست و یکم کاردرمانی ایران

همکاری مرکز توانبخشی وصال و کنگره بیست و یکم کاردرمانی ایران

مشاهده متن خبر


انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان

انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان

انجام تست هوش وکسلر 5 (WISC-5 ) کودکان

مشاهده متن خبر

شروع پروژه تمرینات شناختی بر مبنای تعقیب بینایی یا eye tracking

شروع پروژه تمرینات شناختی بر مبنای تعقیب بینایی یا eye tracking

مرکز فن آوری های نوین توانبخشی وصال شروع به طراحی نرم افزارهای شناختی بر مبنای تکنولوژی تعقیب بینایی یا همان Eye tracking نموده

مشاهده متن خبر

تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2

تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2

با توجه به بازگشایی مدارس و بروز مشکلات دانش آموزان همچنین سایر افراد در زمینه ضعف در توجه و تمرکز، با انجام تست توجه و تمرکز ( IVA-2 ) می توان تشخیص قطعی این مورد را به تفکیک در حیطه دیداری و شنیداری، انجام داد.

مشاهده متن خبر

تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال

تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال

می توانید با تکمیل پرسشنامه GARS در سایت و ارسال آن و پرداخت مبلغ، نتیجه آن را پس از تفسیر و تائید توسط دکتری علوم شناختی، دریافت نمایید و در صورت وجود مشکلات احتمالی، برای معاینات بیشتر و درمان اقدام نمایید.

مشاهده متن خبر

انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی

انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی

تست تخصصی توجه و تمرکز و بیش فعالی IVA-2 به همراه نمونه برداری از امواج مغزی

مشاهده متن خبر