خرید نرم افزارشناختی

خرید محصولات سایت پیرسون آمریکا

خرید محصولات سایت پیرسون آمریکا

خرید مستقیم آزمون ها و تست های روانشناختی پیرسون آمریکا

ادامه مطلب

خرید آزمون تشخیص بیش فعالی IVA-2

خرید آزمون تشخیص بیش فعالی IVA-2

خرید آزمون توجه، نرم افزار شناختی IVA ، قیمت IVA-2، تست دامنه توجه

ادامه مطلب

خرید نرم افزار کاپیتان لاگ Captain's Log نسخه 2020

خرید نرم افزار کاپیتان لاگ Captain's Log نسخه 2020

خرید نرم افزار توانبخشی شناختی کاپتان کاپیتان لاگ نسخه 2020 - Capitan's Log

ادامه مطلب

خرید آزمون کن تبCANTAB

خرید آزمون کن تبCANTAB

خرید آخرین نسخه آزمون عصب روانشناخی کن تب CANTAB

ادامه مطلب

خرید نرم افزار SmartDriver 3 راننده هوشمند

خرید نرم افزار SmartDriver 3 راننده هوشمند

خرید نرم افزار اسمارت درایور3، SmartDriver 3 راننده هوشمند، نرم افزار تخصصی بهبود توجه

ادامه مطلب

خرید نرم افزار SmartMind 4

خرید نرم افزار SmartMind 4

خرید نرم افزار یکپارچه نوروفیدبک و توانبخشی شناختی اسمارت مایند

ادامه مطلب

خرید نرم افزار Attention Gym

خرید نرم افزار Attention Gym

خرید نرم افزار ارتقا عملکرد شناختی Attention Gym

ادامه مطلب