نوروفیدبک

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک چیست ، برای چه افرادی توصیه می شود و چگونه انجام می شود ، آیا نوروفیدبک عوارض دارد

ادامه مطلب

لورتا نوروفیدبک چیست ؟

لورتا نوروفیدبک چیست ؟

توضیح مختصر لورتا نوروفیدبک و zscore نورفیدبک در مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال

ادامه مطلب
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟

نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟

نقشه مغزی یا Brain mapping عملکرد مغز را از طریق بررسی میزان هر موج مغزی در نقاط مختلف بررسی می نماید.

ادامه مطلب


پرسش و پاسخ نقشه مغزی qEEG

پرسش و پاسخ نقشه مغزی qEEG

پرسش و پاسخ درباره مزایا و معایب نقشه مغزی qEEG

ادامه مطلبدرباره امواج مغزی Brain Wave بیشتر بدانیم

درباره امواج مغزی Brain Wave بیشتر بدانیم

امواج به ترتیب از بیشترین فرکانس ( کوتاهترین طول موج ) تا کمترین فرکانس ( بالاترین طول موج ) گاما ، بتا ، آلفا ، تتا و دلتا هستند

ادامه مطلب


درمان غیر دارویی بیش فعالی

درمان غیر دارویی بیش فعالی

درمان غیر دارویی بیش فعالی با بررسی نقشه مغزی و نوروفیدبک

ادامه مطلب


تطابق مناطق برودمن با نقاط 10-20

تطابق مناطق برودمن با نقاط 10-20

راهنمای تطابق مناطق برودمن Brodmann area با سیستم 10-20

ادامه مطلب