کودک شما در سن 4 سالگی ، جوراب را می پوشد

آدرس مركز توانبخشي وصال :كرج - ميدان آزادگان - بلوار امام رضا - خيابان شهيد حميد رضا سلمانيان - پلاك 47 - مركز توانبخشي وصال

تلفن : 32542303 - 026 و 32531227 - 026

فكس : 32522846 - 026

ادامه