درمان بیش فعالی ADHD

درمان  بیش فعالی ADHDبیش فعالی چیست ؟

توضحیات در مورد اینکه بیش فعالی  چیست را از اینجا بخوانید اولین نکته در درمان بیش فعالی | ADHD  این است که آیا اساسا تشخیص کودک بیش فعالی | ADHD می باشد یا خیر !

به طور مثال یک کودک بیش فعال|  ADHD   نباید هیچ گونه مشکل هوشی داشته باشد، یعنی اگر کودکی نشانه های بالینی بیش فعالی |  ADHD   را داشت، ولی از لحاظ هوشی نیز ضعیف بود، دیگر  وی یک کودک بیش فعال |  ADHD   محسوب نمی شود و درمان های معمول بیش فعالی | ADHD   را نخواهد گرفت.

لذا یکی از مهم ترین مواردی که در مرکز سلاکت ذهن و توانبخشی وصال قبل از هر گونه فرآیند درمانی انجام می شود، بعد از ویزیت اولیه ، تشخیص دقیق مشکل کودک از طریق انواع آزمون های شناختی ، تست های هوشی و تست تخصصی بیش فعالی می باشد  و سپس تفسیر آنها توسط متخصص علوم شناختی و دکتری تخصصی روانشناسی شناختی  و در مرحله بعدی، ارائه نتایج مکتوب آزمون ها و مشاوره به خانواده و نهایتا شروع برنامه درمانی می باشد.

در ضمن به کودکانی که احتمال بیش فعالی | ADHD یا اختلالات مشابه داده می شود توصیه می شود فرم ارزیابی شماره 1 - CSI-4 را تکمیل نماید تا روز مصاحبه اولیه از نتایج آن فرم نیز جهت راهنمایی مراجع و کمک به تشخصیص صحیح تر استفاده شود | فرم شماره 1 - CSI-4 .

دومین نکته قابل تامل در درمان بیش فعالی ( ADHD )، این حقیقت است که در یک کودک بیش فعال |  ADHD   ، عموما بیش فعالی | ADHD   درمان نمی شود ولی  با استفاده از فرآیند هایی مانند تمرین های یکپارچگی حسی ( S.Iتوانبخشی شناختی ( CRT ) ، نوروفیدبک ، نرم افزارهای شناختی و امثالهم این انرژی مضاعف در اختیار کودک قرار خواهد گرفت و کودک تا حد زیادی می تواند این انرژی مضاعف خود را کنترل نماید و بتواند در مسیر مناسبی استفاده نماید.

از نقطه نظر مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال بیش فعالی | ADHD   الزاما یک بیماری نیست ، بلکه یه عملکرد خاصی از مغز است که نتیجه آن بیش فعالی | ADHD است ، لذا باید از این عملکرد خاص با آموزش و کنترل استفاده نمود.

لذا مراحل درمان بیش فعالی | ADHD در مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال به این صورت خواهد بود که در ابتدا یک وقت ویزیت اولیه و ارزیابی برای مراجع در نظر گرفته می شود ، برای کودکان 5 الی 12 ساله نیز توصیه می شود قبل از مراجعه به کلینیک فرم تشخیص اختلالات روانی ( فرم شماره 1 ) را تکمیل نمایند .

سپس بنا به صلاحدید متخصص علوم شناختی برای ایشان تست های مورد نیاز درخواست می شود تا کاملا مشخص شود که آیا مشکل بیش فعالی | ADHD می باشد یا مشکل چیز دیگری می باشد.

در مرحله بعدی عموما یک جلسه مشاوره و توضیح نتایج با خانواده برگزار می شود و در همان جلسه مشاوره در صورت اینکه مسجل شد که کودک بیش فعال | ADHD است ، برنامه درمانی ایشان مشخص می شود .

چند نکته لازم است که بدانید ، اول اینکه جهت پیشگیری از شکست در درمان بیش فعالی | ADHD کودک کاملا باید مورد بررسی قرار گیر که آیا اصلا مشکل بیش فعالی | ADHD مطرح است یا خیر . نکته دوم اینکه درمان این است که  بیش فعالی | ADHD جزو درمان هایی است که نیازمند استفاده ترکیبی از تکنولوژی ها و تکنیک روز آمد  به همراه درمان های سنتی است ، لذا سطح دانش و تکنولوژی بالایی را برای درمان بیش فعالی | ADHD نیاز است. و نهایتا اینکه به کاربردن این دانسته ها دانش تخصصی خود را لازم دارد و صرفا داشتن یکسری از تجهیزات کمکی به درمان بیش فعالی نخواهد نمود .

مراحل ارزیابی و درمان بیش فعالی در مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال شایان ذکر است یکی از اولویت های مرکز توانبخشی وصال، درمان و توانبخشی تخصصی کودکان بیش فعال است.

مطالب مرتبط : بیش فعالی ( ADHD ) یا همان نقص توجه و تمرکز چیست ؟ || فرم شماره یک - پرسشنامه بررسی اختلالات روانی کودک || تماس با مرکز توانبخشی وصال || 

بازگشت