انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی

انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی

IVA-2 یکی از معتبرترین آزمون های تشخیص تخصصی بیش فعالی ( ADHD ) است که در مرکز توانبخشی وصال با ارائه گزارش فارسی امکان پذیر است. از طرفی از آنجاییکه نسبت امواج مغزی می تواند بعنوان یک بایومارکر بعنوان تشخیص بیش فعالی ( ADHD ) استفاده شود، در مرکز توانبخشی وصال این امکان وجود دارد که آزمون IVA-2 به همراه نمونه برداری همزمان از امواج مغزی انجام پذیرد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

مشاهده فیلم تست IVA-2

توضیحات در رابطه با تست IVA-2

درمان بیش فعالی