بیش فعالی


درمان بیش فعالی - ADHD چیست

درمان بیش فعالی - ADHD چیست

درمان بیش فعالی - ADHD چیست و در مغز یک کودک بیش فعالی - ADHD چه می گذرد

ادامه مطلب

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

یکی از چندین نمونه کنترل بیش فعالی ADHD در کودکان توسط توانبخشی شناختی در مرکز توانبخشی وصال

ادامه مطلب

اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD

اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD

اختلال نافرمانی چالشگری - Oppositional Defiant Disorder - ODD

ادامه مطلب

حافظه فعال یا همان working memory چیست ؟

حافظه فعال یا همان working memory چیست ؟

حافظه فعال در واقع نوعی حافظه کوتاه مدت است که کاربری بسیار بالای در انجام فعالیت های مربوط به ذهن و شناخت دارد

ادامه مطلب