آزمون کن تب - CANTAB چیست


فهرست

خرید نسخه معتبر آزمون کن تب، با قفل سخت افزاری ( کلیک نمایید )

خرید نسخه اورجینال آزمون کن تب با لایسنس معتبر از دانشگاه کمبریج ( کلیک نمایید )

راهنمای انتخاب آزمون کن تب برای محققین ( کلیک نمایید )

بخش اول آزمون کن تب : تقسیم بندی آزمونها ، نام آزمونها ، بررسی پایگاه داده های نرمال آزمون ، مشاهده نمونه گزارش کن تب

بخش دوم آزمون کن تب : کلیاتی در مورد آزمون AGN در کن تب .

بخش سوم آزمون کن تب : مشخصات نسخه CANTAB که در اختیار مرکز توانبخشی وصال می باشد .CANTAB - PART I#

بخش اول آزمون کن تب CANTAB :


(Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery ( CANTAB


آزمون کن تب ( CANTAB ) که اختصار عبارت Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery می باشد.

این آزمون از سال 1980 میلادی توسط دانشگاه کمبریج ارائه شد و تاکنون این دانشگاه در حال توسعه این نرم افزار می باشد. 

در حال حاضر آزمون CANTAB نسخه Research Suite شامل 8 حیطه اصلی آزمون شناختی در زمینه های

- Screening/familiarization tests

- Visual memory tests

- Executive Function, Working Memory and Planning tests

-Attention tests

- Semantic/Verbal Memory tests

- Decision-making and Response Control tests

- Social Cognition tests

- Other tests

که مشتمل بر 25 آزمون می باشد.

Screening/Familiarization tests

Motor screening

Big/ Little Circle

Visual Memory tests

Delayed Matching to Sample

Paired Associates Learning

Pattern Recognition Memory

Spatial Recognition Memory

Executive Function, Working Memory and Planning tests

Attention Switching Task

Intra-Extra Dimensional Set Shift

One Touch Stockings of Cambridge

Stockings of Cambridge

Spatial Span

Spatial Working Memory

Attention tests

Choice Reaction Time

Match to Sample Visual Search

Reaction Time

Rapid Visual Information Processing

Simple Reaction Time

Semantic/Verbal Memory tests

Graded Naming Test

Verbal Recognition Memory

Decision-making and Response Control tests

Affective Go/No-go

Cambridge Gambling Task

Information Sampling Task

Stop Signal Task


Social Cognition tests

Emotion Recognition Task

Other tests

Questionnaire Task


این نسخه از نرم افزار CANTAB  نگارش Research Suite قابل اجرا بر روی تمامی نسخه های ویندوز (Win XP - Win 7 - Win 8 - Win 8.1 - Win 10) می باشد .

 شامل مد کلینیکی ( CANTAB Clinical Mode) می باشد که مزیت آن وجود دیتا بیس نرمال در این مد می باشد و پس از انجام تست موقعیت آزمودنی در جمعیت نرمال را نیز نشان می دهد. که نمونه گزارش آن در ادامه قابل مشاهده می باشد.

همچنین خروجی گزارش به صورت  اکسل جهت نمایش عملکرد فرد بوده.


نمونه گزارش دیتا بیس نرمال در مود کلینیکی در تست MOT) Motor Screenning )


نمونه خروجی اکسل همان تست بالا


  CANTAB - PART II#

بخش دوم آزمون CANTAB معرفی تست AGN :

Affective Go/No-go test (AGN)


در این آزمون یکسری کلمات با سه ارزش در وسط صفحه نمایش داده می شوند 

- کلمات با ارزش احساسی منفی (Negative valence) کلماتی مانند : mistake(اشتباه)، hopeless(ناامیدی)، burden(تحمیل کردن )

- کلمات با ارزش احساسی مثبت (Positive valence) کلماتی مانند :  joyful (شاد) ، warmth(گرمی) ، courage(جرات)

- کلمات بدون ارزش احساسی (Neutral valence) کلماتی مانند :   item (مورد) ، pause (وقفه) ، element  (عنصر)

این آزمون از طریق press pad یا از طریق صفحه لمسی و یا از طریق کلیک راست موس انجام پذیر می باشد .

وظیفه آزمودنی در این آزمون این می باشد که طبق دستور آزمونگر کلمات با ارزش احساسی مثبت و یا کلمات با ارزش احساسی منفی را که دید کلیک نماید .

در این آزمون در ابتدای آزمون پیام می آید که هم اکنون باید کدام نوع از ارزش کلمات را کلیک نماید و انتخاب کدام نوع از ارزش کلماتی اشتباه هست ، مثلا می گوید شما باید کلمات با ارزش احساسی مثبت را انخاب نمایید و کلمات با ارزش احساسی منفی به عنوان گزینه اشتباه می باشد .

بعد از توضیح اولیه ، یک بلاک به عنوان تمرین برای آزمودنی می آید (این بلاک همیشه در هر تغییر ارزش در طول آزمون وجود دارد) و بعد از تمرین آزمون اصلی شروع می شود