آزمون کن تب - CANTAB چیست

مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال ، معتبر ترین مرکز ارزیابی های عصب - روانشناختی

آزمون عصب شناختی کن تب ( CANTAB )

نام این آزمون مخفف ( Cambridge Neuropsychological Assessment Test Automated Battery ) است که عبارت فارسی آن می شود مجموعه آزمون های عصب شناختی خودکار کمبریج .

این آزمون عملکرد مغز را با استفاده از 25 آزمون کلی ارزیابی می نماید.

این آزمون ها در 5 دسته کلی شامل ( تمرین - توجه - حافظه - عملکردهای اجرایی و شناخت اجتماعی می باشد ) .

( جهت مشاهده دسته بندی کامل آزمون کن تب اینجا کلیک نمایید )

کاربرد آزمون کن تب :

- تحقیق : از پرکاربرد ترین استفاده آزمون CANTAB کاربرد آن در تحقیق ها می باشد که می توان از آن به عنوان یک آزمون معتبر عصب - شناختی در پیش آزمون و پس آزمون استفاده نمود 

- بررسی تاثیر درمان : از آزمون کن تب می توان در بررسی تاثیر دارو، درمان هایی مانند نوروفیدبک یا درمان های توانبخشی و حتی درمان های روانشناختی بر عملکرد مغز استفاده نمود ( باز این روش به صورت پیش آزمون و پس آزمون خواهد بود )

- در حال حاضر آزمون CANTAB در بررسی های بالینی به دلیل فقدان بانک داده ای نرمال جهت تشخیص یا غربالگری از نرمال کاربرد نداد


 : All data from this page is retrieved and translated from

https://www.cambridgecognition.com

با ما در تماس باشید :

کلیک نمایید 


بازگشت