یافته های دانشگاه MIT حاکی از تاثیر مثبت نوروفیدبک در بهبود توجه و تمرکز است

مطالب مرتبط

امواج مغزی چیست؟ (کلیک نمایید)

انواع نوروفیدبک ، پرسش و پاسخ درباره نوروفیدبک (کلیک کنید)


میلیاردها سلول عصبی ( نورون ) در مغز وجود دارد که در اثر فعالیت آنها سیگنال های الکتریکی تولید می شود که به امواج مغزی شناخته می شوند.

موج مغزی آلفا در فرکانس 8 تا 12 هرتز نوسان می کند و نقش مهمی در فیلتر اطلاعات حسی دارد. در صورت عدم عملکرد صحیح موج مغزی آلفا ، فرد دچار حواس پرتی می شود.

محققان دانشگاه MIT با انتشار مقاله ای در دسامبر 2019 به ارتباط جدی بین موج آلفا و میزان توجه افراد دست پیدا کردند. آنها بیان داشته اند که وقتی افراد یاد می گیرند که سطح موج آلفا را در یک نیمکره مغزی کاهش دهند توجه آنها افزایش می یابد. همچنین دریافتند افرادی که بتوانند موج آلفای مغزی خود را با استفاده از نوروفیدبک کنترل کنند، می توانند توجه خود را بهبود بخشند.

این رابطه علت و معلولی برای اولین بار مشاهده شد و نشان دهنده این مطلب است که می توان از طریق نوروفیدبک یاد گرفت که چگونه سطح توجه را ارتقا دهیم.

محققان MIT از افراد می خواستند که به یک تصویر در صفحه نمایش مقابلشان نگاه کنند و با تلاش ذهنی وضوح تصویر را بالا ببرند. در حین انجام آزمایش، فعالیت مغزی شرکت کنندگان توسط تجهیزات ودستگاه های مرتبط اسکن و ثبت می شد و محققان سطح آلفا را در دو نیمکره چپ و راست اندازه گیری می کردند. در نهایت شرکت کنندگان یاد گرفتند که چگونه با تغییر و کنترل امواج آلفای مغزی وضوح تصویر را کنترل کنند. در انتهای آزمایش آن ها بیان می کردند که می توانستند وضوح تصویر را افزایش دهند اما نمی دانند که چگونه این کار را انجام میدادند.

پس از پایان آزمایش محققان از شرکت کنندگان خواستند دو کار که مستلزم به کارگیری دقت و توجه بودند را انجام دهند و دریافتند که عملکرد افراد نسبت به قبل از آزمایش بهبود یافته و آن ها با توجه بیشتری کارها را انجام می دهند.  

نویسنده اصلی این مقاله بیان می کند: "ما فکر می کنیم پایه این اتفاق بر یادگیری مشروط استوار است. هر زمان افراد برای انجام رفتاری خاص پاداش دریافت کنند، ناخودآگاه رفتار خود را تکرار و تقویت می کنند. مردم اغلب بازخوردی درباره فعالیت های مغزی خود دریافت نمی کنند. اما هنگامی که این موضوع برایشان توضیح داده می شود، می توانند یاد بگیرند و رفتارهای ذهنی خود را تکرار کنند."
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد اما این روشی نویدبخش است که بدانیم اثرات نوروفیدبک پس از پایان جلسه نیزادامه پیدا می کند. روش آموزش نوروفیدبک می تواند برای افراد مبتلا به اختلالات مغزی و عصبی و یا اختلالات توجه و تمرکز مانند بیش فعالی و اختلال یادگیری بسیار امیدوار کننده باشد. 


منبع :

Bagherzadeh, Y., et al. (2020). "Alphasynchrony and the neurofeedback control of spatial attention." Neuron105(3): 577-587. e575.


MIT News: Controlling Attention With Brain Waves


ارتباط با ما


    


بازگشت