درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی


در این مطلب گزارش موردی | Case Report  در مورد استفاده از لورتا نوروفیدبک | Loreta Neurofeedback در درمان یک مراجع با تشخیص اختلال یادگیری (SLD) توضیح داده می شود.

مراجع پسر بچه ای 8 ساله بود که مادر از وضعیت درسی اش در زمینه دیکته (جا انداختن حروف، اشتباه نوشتن حروفی که صداهای شبیه به هم دارند) و روخوانی گله مند بود و معلم مدرسه با توجه به احتمال اختلال یادگیری و به دلیل مشکلات ذکر شده و کند بودن در انجام تکالیف به خانواده توصیه به پیگیری و درمان کرده بود.
مراجع به مرکز توانبخشی وصال مراجعه نموده و پس از شرح حال اولیه از کودک، آزمون هوش کودکان وکسلر نگارش پنچم (WISC-V) گرفته شد که نتیجه این آزمون را در پایین می توانید مشاهده نمایید.

با توجه به نتیجه آزمون فوق ضریب هوش کلی کودک FSIQ= 97±5 می باشد که در حد دامنه هوش متوسط (نرمال) قرار می گیرد و به غیر از شاخص سرعت پردازش (PSI) که به نسبت سایر شاخص های هوش پایین تر بوده است ، سایر شاخص های هوشی تقریبا در یک سطح بودند.
از آنجاییکه اختلالات یادگیری در مواردی با بیش فعالی و مشکلات حسی ( SPD ,SID ) همپوشانی دارند از کودک آزمون یکپارچه بررسی توجه و تمرکز دیداری و شنیداری که همان آزمون IVA-2 می باشد به عمل آمد و از خانواده خواسته شد فرم نمایه حسی Sensory Profile 2 را پر کند که نتایج هر دو ارزیابی در زیر قابل مشاهده است.

نتیجه آزمون توجه و تمرکز IVA-2


نتیجه پرسشنامه نمایه حسی 2 یا Sensory profile کودک :

با توجه به بررسی های به عمل آمده برنامه 30 جلسه ای توانبخشی حسی و یکپارچگی حسی (SI) انجام شد تا کودک به لحاظ عملکردهای شناختی و حسی به سطح قابل قبولی برسد.

بعد از 30 جلسه درمان یکپارچگی حسی ، برای بهبود بیشتر در مشکلات ذکر شده از کودک نقشه مغزی (qEEG) گرفته شد که خلاصه تفسیر آن را در پایین مشاهده می نمایید.

نتیجه نقشه مغزی یا qEEG کودک

همانطور که در نقشه مغزی qEEG فوق قابل مشاهده است، شدت امواج در بیشتر باندهای امواج مغزی نرمال می باشد ولی در روابط بین نقاط مغزی یا همان Brain Connectivity ها به خصوص در  Phase Lag عملکرد غیر نرمال مشاهده می شود. 
با توجه به نتایج به دست آمده از نقشه مغزی | qEEG و مشخص شدن این مساله که امکان اصلاح روابط مغزی با نوروفیدبک معمولی | Nourofeedback امکان پذیر نمی باشد، جلسه لورتا نوروفیدبک Loreta Nourofeedback برای مراجع در نظر گرفته شد.

پس از 15 جلسه درمان لورتا نوروفیدبک ، مجددا آزمون بررسی توجه و تمرکز به عمل آمد که گزارش مقایسه ای این آزمون را با آزمون اولیه که قبل از شروع لورتا نوروفیدبک Loreta Nourofeedback از کودک گرفته شده بود در پایین مشاهده می فرمایید.

گزارش مقایسه ای آزمون توجه و تمرکز ( رنگ سبز قبل از شروع نوروفیدبک | رنگ آبی بعد از 15 جلسه نوروفیدبک )


با توجه به نمودار گزارش مقایسه ای آزمون توجه و تمرکز تغییر مثبت در بیشتر شاخص های توجه کودک دیده می شود و شاخص هایی مانند توجه ممتد شنیداری که در آزمون قبل تفاوت منفی خیلی شدید از نرمال داشتند به تفاوت منفی خفیف نسبت به سطح نرمال رسیدند و شاخص کلی توجه از تفاوت متوسط نسبت به نرمال به تفاوت جزئی از نرمال رسیده و گزارش بالینی خانواده حاکی از این بوده است که کودک در هنگام نوشتن دیکته با وجود محرک های مزاحم شنیداری و دیداری در محیط | Distractors مانند: (روشن بودن تلویزیون، صحبت خواهر و پدرش) غلط املایی کمتری نسبت به قبل دارد، همچنین کودک نسبت به قبل متن ها را روان تر می خواند.
با توجه به نتایج مثبتی که در طی 15 جلسه از درمان نوروفیدبک حاصل شده است، درمان تا جلسه 30 ام ادامه پیدا می کند و 10 جلسه برای تثبیت نتایج حاصل از درمان در نظر گرفته می شود.

مطالب مرتبط
لورتا نوروفیدبک | Loreta Neurofeedback چیست ؟ کلیک نمایید  
پرسشنامه نمایه حسی -2 یا Sensory profile 2 چیست ؟ کلیک نمایید
آزمون توجه و تمرکز IVA-2 چیست ؟ کلیک نمایید 
 نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟ کلیک نمایید 


ارتباط با ما


    


بازگشت