نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD

مقدمه :


تست تشخیص بیش فعالی یا IVA-2 چیست ؟

در گذشته تشخیص بیش فعالی صرفاً بر مبنای شرح حال بالینی بوده است، ولی در حال حاضر و با رشد دانش علوم اعصاب شناختی و آزمون های عصب - شناختی یکسری آزمون جهت بررسی هر چه دقیق تر توجه طراحی و توسعه یافته اند تا هرچه امکان تشخیص بیش فعالی دقیق تر و با جزئیات بیشتری باشد.

اساس این آزمون ها بر برسی توانایی افراد بر توجه بر یک مورد و حذف موارد دیگر و همینطور بررسی زمان واکنش بر حسب هزارم ثانیه ( میلی ثانیه ) می باشد.

از آنجایی که بحث بررسی دقیق شاخص های توجه می باشد، منطقاً کامپیوتر بهترین وسیله برای بررسی این امر می باشد. در حال حاضر آزمون CANTAB که یک آزمون مورد تایید سازمان غذا و دارو آمریکا ( FDA ) می باشد به عنوان یک آزمون جهت بررسی توجه کاربرد دارد ، این آزمون تشخیصی نیست و نمی تواند بگوید فردی بیش فعال است یا خیر، ولی می تواند با دقت بالایی بگوید که آیا فردی به مرور توجه اش بهتر شده است یا خیر. ( آزمون کن تب چیست ؟ کلیک نمایید )

آزمون دیگری که قابلیت تشخیص بیش فعالی دارد و مثال گزارش های آن در بالا نیز ذکر شده است ، آزمون یکپارچه بررسی توجه و تمرکز دیداری و شنیداری می باشد که به آزمون IVA-2 مشهور است . ( آزمون IVA-2 چیست ؟ کلیک نمایید )

در تشخیص بیش فعالی امکان استفاده از نقشه مغزی نیز وجود دارد، این روش که قبلا مورد تایید سازمان غذا و دارو آمریکا ( FDA ) بوده است ولی بنا به دلایلی از تایید خارج شد، ولی کماکان جزو روش های بسیار کاربردی در تشخیص بیش فعالی می باشد . در این روش اگر نسبت یکسری از امواج در بعضی از نقاط مغزی دچار تغییر شود امکان تشخیص ضعف توجه و تمرکز و یا بیش فعالی ( ADHD ) به وجود می آید ( نقشه مغزی یا QEEG چیست ؟ کلیک نمایید )

مرکز توانبخشی وصال در حال حاضر امکان انجام کلیه موارد تشخیصی بیش فعالی را دارد . ( تماس با ما )

آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی (بیشتر بدانید)


گزارش موردی ( Case Report )

در این مطلب آموزشی یکی از نمونه های  موفق کنترل بیش فعالی | ADHD از نوع بیش فعالی شدید | Severe ADHD در مرکز توانبخشی وصال می توانید مطالعه بفرمایید .( ADHD Case Report )

در این نمونه ، مراجع یک کودک پسر 7 ساله بیش فعال | ADHD  که در اردیبهشت ماه 1396 جهت درمان بیش فعالی مراجعه داشته اند .

از کودک در ابتدا آزمون هوش وکسلر | WISC به عمل آمد که هوش کودک نرمال بوده  .

سپس در تاریخ 03-02-1396 جهت بررسی میزان توجه و تمرکز ایشان آزمون توجه و تمرکز IVA-2 نسخه مبتنی بر DSM-5 به عمل آمد که  آزمون توجه و تمرکز IVA-2 به عمل آمد که اصلا کودک نتوانست آزمون را به اتمام برساند و سپس برای ایشان برنامه های توانبخشی شناختی | CRT در زمینه های زیر مشخص شد.

- درمان بیش فعالی | ADHD  

- درمان اتاق تاریک | Snoezelen Room

- درمان یکپارچگی حسی | SI

- گروه درمانی

- استفاده از نوروفیدبک | Peak Performance Neurofeedback

- استفاده از نرم افزار های شناختی Smart Drive  و  نرم افزار شناختی Captain's Log

شایان ذکر است کلیه درمان های بالا به صورت 4 روز در هفته و بدون وقفه و به صورت ترکیبی انجام شد و تمرکز در درمان بیش فعالی | ADHD صرفا بر روی یک روش درمانی نبود .

در این بین با خانواده کودک به توالی مصاحبه بالینی انجام شد و آزمون های توجه و تمرکز IVA-2 به عمل آمد که خلاصه نتایج آزمون های به عمل آمده را در زیر می توانید مشاهده نمایید .


تست شماره 1 تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA 

- کودک در آزمون تشخیص بیش فعالی | ADHD اولیه ( IVA-2 ) که در تاریخ 03 - 02 -1396 اصلا توانایی به پایان رساندن آزمون را نداشت .


تست شماره 2 تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA 

 - کودک در آزمون دوم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA-2  که در تاریخ 31 - 04 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ولی در نتیجه کلی به دلیل بالا بودن تعداد خطاهای ایشان و عدم انطباق با الگوهای موجود در آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان IVA-2 نتیجه نامعتبر در هر دو  شاخص توجه دیداری و شنیداری کسب نمودتست شماره 3  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA 

 - کودک در آزمون سوم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA-2  که در تاریخ 24 - 07 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ولی در نتیجه کلی به دلیل بالا بودن تعداد خطاهای ایشان و عدم انطباق با الگوهای موجود در آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان IVA-2 نتیجه نامعتبر در هر دو  شاخص توجه دیداری و شنیداری کسب نمودتست شماره 4  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA 

 - کودک در آزمون چهارم تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان  IVA-2  که در تاریخ 22 - 09 -1396 انجام شد آزمون را به پایان رساند ، به دلیل خطای بسیار بالا در توجه دیداری و عدم تطابق با الگوهای موجود در آزمون در نمره توجه دیداری نمره نامعتبر ( invalid ) کسب نمود ، ولی در توجه شنیداری نمره معتبر کسب نمود و در بعضی از شاخص های توجه شنیداری حتی ایشان نمره بالاتر از نرمال را نیز کسب نمود.تست شماره 5  تشخیص بیش فعالی | ADHD یا همان آزمون IVA 

در تاریخ 02-03-1397 از کودک آزمون بررسی توجه و تمرکز دیداری و شنیداری و تشخیص بیش فعالی | ADHD به عمل آمد. این آزمون که پنجمین آزمون IVA ایشان بود و در شرایطی آزمون انجام شد که داروهای مصرفی کودک به نسبت 4 آزمون قبلی کاهش چشمگیری داشت . نتایج تشخیص بیش فعالی | ADHD ایشان نرمال بود و حتی شاخص های توجه ایشان در بسیاری از موارد از نرمال هم بالاتر بود .


ارتباط با ما


    


بازگشت