فرم های ارزیابی مرکز توانبخشی وصال

فرم شماره 1 - پرسشنامه بلند نمایه حسی کودکان نسخه 2

این فرم جهت کودکان 7 ماه تا 14 سال مناسب می باشد که می تواند توسط والدین و یا مربیان آموزشی تکمیل شود

فرم نیمرخ حسی 2، یا Sensory Profile 2 که به اختصار به آن SP2 نیز گفته می شود یکی از مجموعه پرسشنامه های استاندارد آزمون حسی 2 است که با چگونگی عملکرد کودکان سر و کار دارد. 

لطفا دقت فرمایید:

1. این فرم نیاز به پرداخت هزینه جهت فعال سازی دارد (با ما تماس بگیرید)

1. هزینه برای هر ریپورت می باشد و پس از تکمیل پرسشنامه رمز ورود شما باطل می شود.

2. اگر بعد از خرید، تا 5 روز اقدام به تکمیل پرسشنامه نفرمایید، رمز ورود شما باطل می شود و مبلغی بازپرداخت نخواهد شد

3. برای دریافت رمز ورود جدید می بایست، مجددا خرید خود را تکرار نمایید.

4. قبل از پرداخت هزینه، به مواردی همچون سن آزمودنی خود، دقت نمایید. پس از پرداخت مبلغی بازگردانده نخواهد شد.

5. راهنمای تکمیل فرم - کلیک نمایید

فرم شماره 2 - پرسشنامه تشخیص اوتیسم، گارس 3 - Gars 3

این پرسشنامه جهت سنین 3 الی 22 ساله است 

فرم گارس-3 در حال حاضر صرفا توسط مرکز توانبخشی وصال ارائه می شود. این فرم جهت غربالگری و تعیین شدت علائم اوتیسم در افراد 3 الی 22 ساله می باشد .

در صورتی که نمی دانید این فرم چیست و یا نمونه پاسخ نامه آن را قبل از خرید می خواهید مشاهده نمایید اینجا کلیک نمایید .

لطفا دقت فرمایید:

1. این فرم نیاز به پرداخت هزینه جهت فعال سازی دارد (با ما تماس بگیرید)

1. هزینه برای هر ریپورت می باشد و پس از تکمیل پرسشنامه رمز ورود شما باطل می شود.

2. اگر بعد از خرید، تا 5 روز اقدام به تکمیل پرسشنامه نفرمایید، رمز ورود شما باطل می شود و مبلغی بازپرداخت نخواهد شد

3. برای دریافت رمز ورود جدید می بایست، مجددا خرید خود را تکرار نمایید.

4قبل از پرداخت هزینه، به مواردی همچون سن آزمودنی خود، دقت نمایید. پس از پرداخت مبلغی بازگردانده نخواهد شد.

5. راهنمای تکمیل فرم - کلیک نمایید