اختلال یادگیری چیست - What is Learning Disability LD

اختلال یادگیری چیست - What is Learning Disability LD


  اختلال یادگیری یا اصطلاح انگلیسی آن Learning Disability که به اختصار به آن LD می گویند چیست ؟

عدم پیشرفت تحصیلی کودک در مقایسه با توانایی هوشی کودک در زمینه خواندن، نوشتن، دیکته و یا انجام محاسبات ریاضی، اختلال یادگیری نامیده می شود، یعنی کودک علیرغم اینکه از لحاظ هوشی مشکلی ندارد اما در یکی یا همه زمینه های یاد شده دچار مشکل در یادگیری می باشد.

اختلال یادگیری اغلب سبب می شود موفقیت در تحصیل برای کودک عذاب آور شود و ممکن است موجب دلسردی، عزت نفس پایین، سرخوردگی و روابط ضعیف با همسالان شود.


چگونه اختلال یادگیری را می توان تشخیص داد؟ (بیشتر بدانید)


علت و درمان اختلال یادگیری چگونه است ؟

ضعف کودک در مهارت های پایه و مرتبط با مهارت های تحصیلی منجر به ضعف او در مهارت های تحصیلی می شود و با توجه به اینکه کودک در کدام یک از این مهارت های پایه ضعیف عمل می کند منجر به اختلال خواندن ، اختلال نوشتن، اختلال دیکته و اختلال در ریاضی می شود که کودک می تواند در یک حیطه اختلال یادگیری داشته باشد و یا در همه حیطه های ذکر شده دچار اختلال یادگیری باشد .

مهارت های پایه شامل مواردی از قبیل : تشخیص و دقت دیداری، حافظه دیداری، تمیز دیداری، اکمال دیداری، حساسیت شنیداری، مهارت های حرکتی ضعیف، هماهنگی دیداری – حرکتی، هماهنگی دیداری – کلامی، ادراک دیداری، هماهنگی شنیداری – حرکتی و ... می شود که با تقویت کودک در این زمینه ها ( با توجه به نوع اختلال ) درمان این اختلالات صورت می گیرد.


اختلال خواندن چیست ؟

خواندن فرآیند پیچیده ای است که یادگیری آن با رشد زبان، گفتار و تواناییهای ذهنی در ارتباط است. مهارت اصلی مورد نیاز برای روان خوانی ، نیازمند توانایی شکستن کلمات به صداهای منفرد است که به آن آگاهی واجی می گویند.

عدم توانایی خواندن در فرد علی رغم برخورداری از سلامت بینایی، شنیداری،  هوشی، حسی و ... را اختلال خواندن می نامیم. اختلال خواندن به معنی وجود نقص جدی در مهارت های خواندن، شناخت و بیان حروف، کلمه، ترکیب حروف، بخش کردن کلمه، خواندن متن و درک مطالب خوانده شده می باشد. گاه کودک حتی می تواند مطالب را بخواند اما چون درک صحیحی از متن خوانده شده ندارد، در مهارت های مرتبط با خواندن و درک مطلب ضعیف عمل می کند.

در واقع این افراد به علت مشکلی که در خواندن دارند نمی توانند کتاب های درس علوم، ریاضی و امثال آن را بخوانند. بنابراین در این درس ها نیز با مشکلاتی روبرو می شوند.

امروزه همه بررسی ها نشان می دهد این اختلال قابل درمان است و متخصصین مربوطه و آموزگاران و حتی والدین اگر به دانش و حوصله لازم مجهز باشند می توانند این مشکل را حل کنند و حتی ممکن است بسیاری از این دانش آموزان در زمینه های متعدد به پیشرفت های چشمگیری دست یابند. قابل ذکر است که افراد مشهوری همچون آلبرت انیشتین، ادیسون، لئوناردو داوینچی، والت دیسنی و ... اختلال خواندن داشته اند.


شیوع اختلال خواندن

اختلال یادگیری تقریباً در 8% جمعیت فراوانی دارد. حدود نیمی از اختلال یادگیری در حوزه اختلال خواندن طبقه بندی می شود. میزان بروز این اختلال در پسران 4-3 برابر بیشتر از دختران است. حدود 80% از دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری در خواندن مشکل دارند. در بیشتر موارد شروع اختلال خواندن در فاصله زمانی پیش از دبستان تا کلاس دوم مشخص می شود. شروع در اوایل ورود به مدرسه معمولاً به شکل نمره های پایین و یادگیری ضعیف معلوم می شود.

اختلال خواندن ارتباط بسیار زیادی با مهارت های گفتاری و زبانی دارند. به این صورت که حدود 60% از دانش آموزانی که اختلال خواندن دارند مشکلات گفتاری و زبانی و یا تأخیر در گفتار در آن ها وجود داشته است.


علل اختلال خواندن یا دیسلکسی - Dyslexia خواندن پریشی

دلایل بروز دیسلکسی بسیار متفاوت است. به عقیده دانشمندان عوامل دخیل در بروز دیسلکسی 50% ژنتیکی و 50% محیطی است. مشکلات در نارسا خوانی به طور خاص ناشی از عملکرد و ساختارهای غلط مغز در پردازش زبان آوایی و زبان نوشتاری، بینایی و زبان حرکتی – ارتباطی است.


انواع نارسا خوانی

1 – نارسا خوانی بینایی

این کودکان در ادراک بینایی و حافظه بینایی مشکل دارند به این معنا که در جهت یابی، تمیز اندازه و شکل، تشخیص کلمه به عنوان یک کل و پردازش بینایی و تجسم فضایی دچار مشکلاتی هستند.

2 – نارسا خوانی شنیداری

این کودکان می توانند محرکات بینایی را از یکدیگر تشخیص دهند اما نمی توانند بین شکل حروف و صداهای آنها ارتباط مناسبی برقرار کنند. این کودکان معمولاً در تشخیص صداهای گفتاری، ترکیب صداها، نامگذاری، پردازش شنیداری و ترکیب صداها برای خواند