نتایج جستجو

جستجو
نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD
تست هوش و انواع تست های هوشی
تست هوش وکسلر - WISC - 5
گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا
آزمون هوش ریون RAVEN
فرم نمایه حسی یا 2 Sensory Profile چیست و چگونه تکمیل نماییم
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
آزمون هوش استنفورد - بینه مناسب کودکان زیر 6 سال
یکپارچگی حسی و اختلال در یکپارچگی حسی چیست
تکمیل پرسشنامه نمایه حسی 2 ( سنسوری پروفایل )
انجام معتبرترین تست هوش آنلاین در ایران ریون 2 (Raven's 2)
آموزش آزمون 2-IVA
آموزش آزمون CANTAB
آموزش نرم افزار نوروگاید NeuroGuide
درخواست گزارش فرم اوتیسم بهر
درخواست گزارش پرسشنامه سنجش علائم روانی SCL-90-R
درخواست گزارش بررسی اختلالات روانی کودکان CSI-4
چگونگی انجام لورتا نوروفیدبک - Loreta Neurofeedback
آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی
درخواست گزارش فارسی IVA-2 | تست تخصصی بیش فعالی
گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
آزمون و تست های ارزیابی حافظه
آزمون رایگان توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟
نقشه مغزی یا qEEG چه مواردی را نشان می دهد؟
اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD
آزمون کن تب - CANTAB چیست
آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
مرکز سلامت ذهن و توانبخشی وصال
گزارش موردی درمان موکنی وسواسی یا تریکوتیلومانیا توسط لورتا نوروفیدبک
تست تشخیص اوتیسم گارس 3 چیست
تست تشخیص اوتیسم گارس 3
انجام آزمون آنلاین توجه و تمرکز WAFA (وینا)
آزمون سلامت روان و بررسی عملکرد مغز
نرم افزار توانبخشی شناختی ریهاکام - RehaCom
پنل مدیریت آزمون های شناختی
راهکارهای سازمانی
خرید نسخه اورجینال آزمون وینا
مجموعه آزمون های وینا - Vienna Test System
معتبرترین تست های بین المللی هوش حافظه توجه
تست اضطراب
تست هوش ریون 2 در ایران
راهنمای دریافت فایل آزمون ها در پنل کاربری مرکز توانبخشی وصال
آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)
تفسیر نقشه مغزی و پلن نوروفیدبک qEEG
پرسش و پاسخ درباره نوروفیدبک
پرسش و پاسخ نقشه مغزی qEEG
بیش فعالی ADHD یا همان نقص توجه و تمرکز چیست ?
کاردرمانی Occupational Therapy
گفتاردرمانی Speech Therapy
یکپارچگی حسی SI
بخش تشخیص و درمان بیش فعالی ADHD
نقشه مغزی
توانبخشی از راه دور یا Tele-Rehab
لورتا نوروفیدبک Loreta Neurofeedback
پروفایل عصب شناختی و عضلانی اسکلتی دانش آموزان
آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال
برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )
آغاز به کار پنل پزشکان و مراجعین سایت مرکز سلامت ذهن وصال
ارائه گزارش اصلی و بین المللی آزمون های عصب روانشناختی
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
CANTAB - آزمون کن تب
راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 100 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 30 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 10 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 10تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 30 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 30 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 10 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 100 تایی
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2
تکمیل نمایه حسی 2 - Sensory Profile 2
تست سلامت روان
تخصصی ترین مرکز بررسی سلامت ذهن و عملکرد مغز
بله ماباهاش تمرین داریم ومرتب کاردرمان میبریمش ولی من حس میکنم بچه نه تنها از لحاظ حرکتی عقب هست بلکه از لحاظ ذهنی ام مشکل داره چطورمیتونم متوجه یامطمعن بشم؟ممنون راهنمای کتید