نتایج جستجو

جستجو
درمان بیش فعالی - ADHD چیست
لورتا نوروفیدبک چیست ؟
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
بهترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک کجاست ؟
مرکز نوروفیدبک و سلامت ذهن وصال
آیا نوروفیدبک تاثیر گذار است ؟
نوروفیدبک برای چه مشکلاتی توصیه می شود ؟
درمان مشکلات حسی و اختلال در یکپارچگی حسی چگونه است ؟
tDCS یا تحریک الکتریکی جمجمه با جریان مستقیم چیست ؟
تفاوت نوروفیدبک و لورتا نوروفیدبک
نوروفیدبک چیست؟
یافته های دانشگاه MIT حاکی از تاثیر مثبت نوروفیدبک در بهبود توجه و تمرکز است
تاثیر نوروفیدبک بر اعتیاد
نقشه مغزی یا qEEG چه مواردی را نشان می دهد؟
اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD
توانبخشی شناختی در کودکان فلج مغزی و یا اختلالات حرکتی - cp
گزارش موردی درمان موکنی وسواسی یا تریکوتیلومانیا توسط لورتا نوروفیدبک
راهکارهای سازمانی
درباره امواج مغزی Brain Wave بیشتر بدانیم
انواع لورتا نوروفیدبک
آزمون عصب شناختی در ورزش و ورزشکاران
بیش فعالی ADHD یا همان نقص توجه و تمرکز چیست ?
درمان بیش فعالی ADHD
کلینیک سلامت ذهن
نوروفیدبک Neurofeedback
لورتا نوروفیدبک Loreta Neurofeedback
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن
لورتا نوروفیدبک LORETA Neurofeedback
تحلیل آماری امواج مغزی با استفاده از نوروگاید