نتایج جستجو

جستجو
درمان بیش فعالی - ADHD چیست
نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD
بهترین سن برای تست هوش و انواع تست های هوشی
تست هوش وکسلر - WISC - 5
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا
آزمون هوش ریون RAVEN
پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرای یا همان BRIEF
FANTAB چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
بهترین مرکز و کلینیک نوروفیدبک کجاست ؟
راهنمای انتخاب آزمون های کن تب
توانبخشی شناختی چیست ؟
اختلال یادگیری چیست - What is Learning Disability LD
آزمون کن تب - CANTAB چیست
آزمون IVA-2 - تست تخصصی بیش فعالی
تاثیر داروی سورامین بر اوتیسم
تست آدمک گودیناف
راهنمای تشخیصی اختلال یادگیری LD
درمان بیش فعالی ADHD
نوروفیدبک Neurofeedback
درمان اختلال یادگیری LD
توانبخشی دست Hand Therapy
تست هوش و سایر آزمون های روان شناختی
هنجاریابی آزمون کن تب ( CANTAB ) در ایران در مرکز توانبخشی وصال
برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )
انجام تست هوش وکسلر کودکان
انجام تست هوش وکسلر 5 ( WISC-V ) کودکان
تشخیص ضعف در توجه و تمرکز در دانش آموزان با انجام تست IVA-2
تکمیل پرسشنامه GARS-2 ( تست تخصصی تشخیص اوتیسم ) بصورت آنلاین در سایت مرکز توانبخشی وصال
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
CANTAB - آزمون کن تب
تست تخصصی بیش فعالی IVA-2
تست هوش وکسلر - WISC - 5
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2
تست ذهن خوانی TOM از مجموعه آزون های وینا
آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن
فارسی ساز آزمون IVA
بله ماباهاش تمرین داریم ومرتب کاردرمان میبریمش ولی من حس میکنم بچه نه تنها از لحاظ حرکتی عقب هست بلکه از لحاظ ذهنی ام مشکل داره چطورمیتونم متوجه یامطمعن بشم؟ممنون راهنمای کتید