آزمون آنلاین INHIB از مجموعه COGBAT وینا

آشنایی با آزمون INHIB از مجموعه COGBAT. اجرای آنلاین این آزمون به صورت مستقیم از سایت شوفرید اتریش