تشخیص ASD یا همان اوتیسم از طریق نقشه مغزی

در این ویدئو چگونگی تشخیص اوتیسم از طریق نقشه مغزی را می توانید مشاهده نمایید . در این نقشه مغزی بیشترین مشکل در روابط بین نقاط مغزی است تا شدت امواج و ما در نرم افزار نوروگاید یک الگوی اوتیسم را مشاهده می کنیم .