داستان مگی، کنترل تشنج مقاوم به درمان با نوروفیدبک

این فیلم که توسط سایت BFE یا همان انجمن بیوفیدبک اروپا تهیه شده است، در مورد داستان کودکی می باشد که از کودکی مبتلا به صرع مقاوم به درمان می شود و نهایتاً موفق می شوند که صرع کودک را به صورت کامل با کمک نوروفیدبک کنترل و درمان نمایند . جهت مطالعه کاربرد های نوروفیدبک به بخش مطالب آموزشی سایت وصال - نوروفیدبک مراجعه نمایید