دنیای اوتیسم چگونه است

این فیلم توضیح مختصری در مورد دنیای اوتیسم می دهد، فیلم توسط سایت autismspeaks تهیه شده است و زیر نویس آن را مرکز توانبخشی وصال آماده نموده است