نوروفیدبک با نرم افزار اسمارت مایند 3

نوروفیدبک ( neurofeedback ) درمانی بر پایه دانش و تکنولوژی روز دنیا می باشد . فردی که درمان نوروفیدبک ( neurofeedback ) را انجام می دهد باید به علوم شناختی و اعصاب مسلط باشد و از لحاظ تجهیزات جدید ترین و روزآمد ترین تکنولوژی ها را داشته باشد تا بتواند این درمان را به بهترین وجه ارائه دهد و زمان و پول مراجع و خود را هدر ندهد . مرکز توانبخشی وصال از نرم افزار نوروفیدبک ( neurofeedback ) اسمارت مایند 3 ( Smart Mind 3 ) نسخه 2019 در درمان های مبنی بر نوروفیدبک ( neurofeedback ) استفاده می نماید .