آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن

آزمون تخصصی بیش فعالی IVA با امکان نمونه برداری از امواج مغزی و بدون آن، آزمون تشخیص بیش فعالی ( IVA) که یک آزمون تخصصی تشخیص بیش فعالی ADHD است که از سن 6 سال تمام تا 96 سالگی امکان انجام آن برای افراد وجود دارد. این آزمون با دقت 83 درصد امکان تشخیص بیش فعالی را دارد. توضیحات بیشتر را می توانید در بخش مطالب آموزشی سایت و یا بخش های درمانی مطالعه فرمایید .