تست ذهن خوانی TOM از مجموعه آزون های وینا

آزمون ذهن خوانی ( Theory of Mind ) یکی از آزمون های تشخیص اوتیسم ( Autism ) می باشد، آزمون ذهن خوانی یا تئوری ذهن از جمله آزمون های مجموعه آزمون های وینا ( Vienna Test System ) می باشد. توضیحات کامل را در قسمت مطالب آموزشی- آزمون های شناختی - آزمون تئوری ذهن مطالعه فرمایید