استفاده از نوروفیدبک برای کودکان به عنوان درمان مکمل دارویی

استفاده از نوروفیدبک ( neurofeedback ) به همراه نرم افزار چهارهزار دلاری SmartMind-3 نگارش 2018 در مرکز توانبخشی وصال- نرم افزار اسمارت مایند یکی از قوی ترین نرم افزار های توانبخشی شناختی می باشد که در دنیا جهت استفاده از دستگاه های نوروفیدبک ( neurofeedback ) استفاده می شود. مزیت این نرم افزار به نسبت سایر نرم افزارهای نوروفیدبک ( neurofeedback ) در امکان ترکیب تمرینات نوروفیدبک ( neurofeedback ) با تمرین های توانبخشی شناختی، تنوع تمرین های نوروفیدبک ( neurofeedback ) ، امکان استفاده از پروتکل های درمانی از بیش تعیین شده که اثر بخشی آنها مورد تایید قرار گرفته اند و تمرینات متنوع هم به صورت رقابتی و هم به صورت تک نفری می باشد که برای کودکان و بزرگسالان مفید و کاربردی می باشد