اتاق تاریک مرکز توانبخشی وصال

اتاق تاریک یا Snoezelen Room اتاق تاریک ( Snoezelen Room ) مرکز توانبخشی وصال به عنوان یکی از بهترین و مجهز ترین تکنیک های درمانی در سطح استان البرز و حتی کشور می باشد که مناسب برای کودکان کم توجه ، کودکان بیش فعال یا ADHD کودکان اوتیسم Autism و همچنین مناسب برای کاهش اضطراب در کودکان و نرمال سازی حواس بینایی و شنوایی می باشد.