اسمارت مایند 3 - SmartMind 3

این نرم افزار که در نسخه 3 خود تقریبا تمام جوانب یک نرم افزار حرفه ای نوروفیدبک را در نظر گرفته و از سنین بالا تا کودکان کاملا با شرایط آنها محیط طراحی شده

از جمله قابلیت های این نرم افزار محیط رقابتی جهت تمرینات نوروفیدبک به صورت رقابت به صورت دو موج مغزی - رقابت فرد با کامپیوتر - شرایط بدون رقابت و تلاش جهت تغییر محیط ( مانند نرم افزارهای کلاسیک ) با شرایطی کاملا جذاب برای مراجع - محیط به صورت نمودار و ...
پشتیبانی از سخت افزارهای نوروفیدبک بسیار زیاد
امکان تلفیق با تمرین های شناختی که در خود نرم افزار جا گرفته اند
ذخیره اطلاات مراجع به صورت تاریخچه نموداری و عددی
ده ها پروتکل درمانی از پیش تعریف شده و استاندارد شده دنیا به صورت پیش فرض
پشتیبانی از یک تا 5 الکترود به صورت هم زمان
تعیین نقاط سر  به صورت کاملا گرافیکی بر روی نرم افزار
امکان تعریف حذف آرتیفکت به صورت اتوماتیک در حین جلسه درمان و به حداکثر رساندن اثر امواج اصلی
امکان انجام بیس لاین اتوماتیک
تعیین زمان برای هر بازی 
...

بروز رسانی به نسخه 3 برای افرادی که نسخه 2 را از ما تهیه نموده اند رایگان است 

لیست سخت افزارهای نوروفیدبکی که با این نرم افزار هماهنگ می شوند

 • Thought Technology FlexComp

 • Thought Technology ProComp 8 Infiniti

 • Thought Technology ProComp 5

 • Thought Technology ProComp 2

 • Thought Technology ProComp+

 • BrainMaster Atlantis I (requires a license code for usage)

 • BrainMaster Atlantis II (requires a license code for usage)

 • BrainMaster 2E (requires a license code for usage)

 • BrainMaster 2EW (requires a license code for usage)

 • BrainMaster Discovery 24E (requires a license code for usage)

 • J&J Engineering C2+

 • Pocket Neurobics Pendant EEG

 • Neurosky MindSet

 • Neurosky MindWave

 • Neurosky MindWave Mobile

 • QPET

 • PET 2.0

 • WaveRider CEO

 • WaveRider 2cx

 • WaveRider Pro

 • بازگشت