مریم دهقانی

- کارشناسی رشته نقاشی از دانشگاه هنر و معماری

  سوابق کاری :

- کارشناس هنری در صدا و سیمای تهران

- کارشناس در شرکت سمت 

- کارشناس در شرکت ایده نوین پژوه

-  کمیته اجرایی شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران

- از سال 1384 بعنوان مدیر داخلی در مرکز توانبخشی وصال

بازگشت
مریم دهقانی