آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال

آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال

مرکز توانبخشی وصال اقدام به آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی نموده است.

اشخاصی که تمایل به آموزش انفرادی دارند، می توانند با تلفنهای مرکز تماس حاصل فرمایند تا هماهنگیهای لازم بعمل آید و

کسانیکه تمایل به شرکت در کارگاههای آموزشی جمعی دارند، منتظر اطلاع رسانی باشند.

نرم افزارهای تحت آموزش شامل :

نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )

نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ ( Captain`s log )

نرم افزار شناختی IVA-2 و نحوه کارکردن با گزارش فارسی ساز IVA-2

نرم افزار شناختی اسمارت مایند 4 ( SMARTMIND 4 )

آموزش استفاده از نرم افزار نوروگاید ( Neuroguide )

آموزش لورتا نوروفیدبک (Loreta Neurofeedback)

آموزش نوروفیدبک (Neurofeedback)

آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)

آموزش تست هوش بینه (Binet)


همچنین حضور در تایم درمانی یکی از مراجعین امکان پذیر است.

بدلیل اطمینان از اصالت نرم افزار، اولویت با اشخاصی است که نرم افزار خود را از سایت www.braintrain.ir خریداری کرده باشند.


تماس با ما