اوتیسم | Autism


تست تشخیص اوتیسم گارس 3 چیست

تست تشخیص اوتیسم گارس 3 چیست

پرسشنامه گارس3 | Gars-3 تشخیص اوتیسم ( ASD ) | تست اوتیسم

ادامه مطلب

روش درمانی (Pivotal Response Treatment ( PRT چیست ؟

روش درمانی (Pivotal Response Treatment ( PRT چیست ؟

به معنای درمان مبتنی بر پاسخ های محوری است. این روش که مبتنی بر رفتاردرمانی است روشی بسیار ملایم و در عین حال کارآمد محسوب می شود. این روش بر اصل کودک محور استوار است یعنی کودک جهت کار و نوع فعالیت را تعیین می کند و همین کار انگیزه کودک را برای یادگیری افزایش می دهد.

ادامه مطلب


مشکل ذهن خوانی یا همان  تئوری ذهن در کودکان اوتیسم

مشکل ذهن خوانی یا همان تئوری ذهن در کودکان اوتیسم

یکی از مشکلات بارز کودکان اوتیسم ، عدم توانایی درک کودکان اوتیسم از خواسته دیگران است

ادامه مطلب