تست هوش ریون 2 در ایران

تست هوش ریون 2 در ایران

ما در مرکز توانبخشی و سلامت ذهن وصال، امکان انجام آزمون ریون 2 را چه در سطح صرفا برگزاری داده های ایرانی و چه در سطح بین المللی و لینک مستقیم از سایت پیرسون آمریکا فراهم نمودیم.

آزمون ریون 2 ( Raven's 2 ) را شما می توانید با اجرای مستقیم و استفاده از لینک سرورهای موجود در ایران و یا با استفاده از لینک سرورهای پیرسون در آمریکا اجرا نمایید و معتبر ترین نتایج را کسب نمایید.تست هوش ریون 2 چیست ؟ 

( کلیک نمایید 

 


نسخه ایرانی آزمون ریون 2 چگونه است ؟ 

( کلیک نمایید 
نسخه آمریکایی آزمون ریون 2 چطور اجرا می شود ؟ 

( کلیک نمایید )  

ارتباط با ما


    
بازگشت