آزمون هوش استنفورد - بینه مناسب کودکان زیر 6 سال

آزمون هوش استنفورد - بینه مناسب کودکان زیر 6 سال

مطالب مرتبط

آموزش تست هوش بینه (کلیک کنید)

تست هوش کودکان وکسلر 5 (کلیک کنید)

تست های تخصصی هوش کودکان و بزرگسالان (کلیک کنید)


آزمون هوش استنفورد - بینه

نسخه نوین هوش آزمای استنفورد_ بینه، به عنوان نسخه مطلوب در راستای سنجش روان شناختی با تاکید بر سازه هوش، در دامنه ی سنی 4 تا90 سالگی انجام می شود.

محاسبه هوشبهر با استفاده از جداول تبدیل نمرات کاملاً اختصاصی برای سنین مختلف، جزء مزایای این آزمون است که سیر تکاملی مقیاس های هوشی را عنوان می کند.

از مهمترین ویژگی های این نسخه، این است که در بستر سنجش استثنائی به گونه ای دقیق می تواند تفارق گذاری نیمرخ را بر مبنای هوش آزمودنی ارائه نماید. استفاده از خرده آزمونها و آزمون های پایه، به عنوان نقاط عطف (نسخه نوین استنفورد _ بینه) محسوب میشوند. همچنین لازم به ذکر است که هوشبهر مقیاس کل، ترکیبی از تمامی خرده آزمونهاست. آزمون های پایه، مبتنی بر سطوح شناختی با تأکید بردامنه ی سنی می باشد.

این نسخه به پنج عامل دانش، استدلال سیال، استدلال کمی، پردازش دیداری فضایی و حافظه فعال تأکید می کند.

ساختارسازی و استاندارد سازی نسخه نوین هوش آزمای استنفورد_ بینه از ظرافت های روان سنجی بسیاری برخوردار است. این آزمون به محاسبه هشت هوشبهر پرداخته و عملکرد آزمودنی را در دو حیطه کلامی و غیر کلامی با ده خرده آزمون را به تصویر می کشد.


موارد و نکات کلی که در مورد تست استنفورد بینه باید بدانید:

1 امکان برگزاری تست استنفورد بینه در دامنه ی سنی 4 تا 90 سال

2 یک سنجش هوشی معتبر که به صورت انفرادی اجرا می شود.

3 اندازه گیری 5 عامل کلی هوش (استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، پردازش دیداری فضایی، حافظه فعال)

4 محاسبه هوشبهر کلامی و غیر کلامی

5 فراهم سازی اطلاعات دقیق، در هوشبهر کلامی و غیر کلامی که در زمینه های بررسی هوشی در مواردی مانند:

        بررسی های شغلی،  اختلالات یادگیری، اختلالات ذهنی، اختلالات توجه، اختلالات تکامل عصبی مانند اوتیسم، می تواند مفید باشد.       

6 امکان اجرای آزمون هوش بینه برای کودکان با ضعف و عقب ماندگی ذهنی وکودکان با محدودیت آموزشی

7 ارائه 8 شاخص هوشی مجزا جهت بهبود برنامه های آموزشی

8 دست یافتن و غربالگری اختلالات و مشکلات یادگیری و نقص توجه با مشاهدات نیمرخ هوشی

9 با توجه به اینکه آزمون هوش بینه حدود 60 الی 120 دقیقه زمان نیاز دارد، امکان مشاهده و بررسی رفتارهای آزمودنی در این آزمون وجود دارد.


مشاهده نمونه گزارش تست استنفورد بینه کلیک نمایید.

لازم به ذکر است این آزمون در مرکز توانبخشی وصال انجام می شود.


ارتباط با ما


    


منابع:

Hollingworth, L. S. (2022). Children above 180 IQ Stanford-Binet: origin and development. DigiCat

Silverman, W., Miezejeski, C., Ryan, R., Zigman, W., Krinsky-McHale, S., & Urv, T. (2010). Stanford-Binet and WAIS IQ differences and their implications for adults with intellectual disability (aka mental retardation). Intelligence, 38(2), 242-248بازگشت