فرم شماره 3 - پرسشنامه بررسی اختلالات روانی کودکان CSI-4


این فرم جهت کودکان 5 سال تمام تا 12 سال تمام طراحی و استاندارد شده است .

والدين گرامی:

ضمن تشکر از وقتی که در اختيار ما قرار می دهيد به اطلاع می رساند هدف از انجام اين پرسشنامه ياری رسانی به شما و فرزند دلبندتان جهت ارتقاء رشد، وضعيت تحصيلی و سازگاری در زندگی و خانواده می باشد. خواهشمند است پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبيق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن علامت ضربدر در يکی از چهار ستون " هرگز، گاهی، اغلب، بيشتر اوقات " مقابل آن عبارت مشخص کنيد و هر سوال را طبق بهترين اطلاع خود جواب دهيد.


(لطفا برای ثبت پرسشنامه، در درج آدرس ایمیل و شماره موبایل خود دقت فرمایید.)