فرم شماره 2 - پرسشنامه بررسی اختلالات روانی کودکان CSI-4


این فرم جهت کودکان 5 سال تمام تا 12 سال تمام طراحی و استاندارد شده است .

والدين گرامي:

ضمن تشکر از وقتي که در اختيار ما قرار مي دهيد به اطلاع مي رساند هدف از انجام اين پرسشنامه ياري رساني به شما و فرزند دلبندتان جهت ارتقاء رشد، وضعيت تحصيلي و سازگاري در زندگي و خانواده مي باشد. خواهشمند است پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبيق آن را با رفتار کلي کودک خود با گذاشتن علامت ضربدر در يکي از چهار ستون " هرگز، گاهي، اغلب، بيشتر اوقات " مقابل آن عبارت مشخص کنيد و هر سوال را طبق بهترين اطلاع خود جواب دهيد.

(لطفا برای ثبت پرسشنامه، در درج آدرس ایمیل و شماره موبایل خود دقت فرمایید.)