فرم شماره 4 - پرسشنامه اضطراب


پرسشنامه اضطراب بک یا همان Beck Anxiety Inventory که به اختصار BAI نامیده می شود. یک مقياس 21 بخشي براي اندازه­ گيري شدت بيقراري و اضطراب در افراد است.

توصیه می شود افرادی که تصمیم دارند جهت نوروفیدبک به منظور کاهش اضطراب مراجعه داشته باشند این فرم را تکمیل نمایند.

(لطفا برای دریافت نتیجه پرسشنامه، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را ثبت نمایید.)