فرم شماره 1 - پرسشنامه بلند نمایه حسی کودکان نسخه 2


این فرم جهت کودکان 7 ماه تا 14 سال مناسب می باشد که می تواند توسط والدین و یا مربیان آموزشی تکمیل شود

فرم نیمرخ حسی 2، یا Sensory Profile 2 که به اختصار به آن SP2 نیز گفته می شود یکی از مجموعه پرسشنامه های استاندارد آزمون حسی 2 است که با چگونگی عملکرد کودکان سر و کار دارد. 

لطفا دقت فرمایید:

1. این فرم نیاز به پرداخت هزینه جهت فعال سازی دارد (با ما تماس بگیرید)

1. هزینه برای هر ریپورت می باشد و پس از تکمیل پرسشنامه رمز ورود شما باطل می شود.

2. اگر بعد از خرید، تا 5 روز اقدام به تکمیل پرسشنامه نفرمایید، رمز ورود شما باطل می شود و مبلغی بازپرداخت نخواهد شد

3. برای دریافت رمز ورود جدید می بایست، مجددا خرید خود را تکرار نمایید.

4. قبل از پرداخت هزینه، به مواردی همچون سن آزمودنی خود، دقت نمایید. پس از پرداخت مبلغی بازگردانده نخواهد شد.

5. راهنمای تکمیل فرم - کلیک نمایید