نوروفیدبک Neurofeedback


درمان و دریافت خدمات بخش نوروفیدبک مرکز توانبخشی وصال چگونه است ؟همانطور که در بخش مطالب آموزشی مشاهده نمودید نوروفیدبک به نوعی آموزش مغز در اصلاح عملکرد اشتباه خود می باشد، پس برای شروع این درمان در ابتدا باید متوجه شویم که اشتباه عملکردی در امواج مغزی چگونه است، لذا در ابتدا ارزیابی و مشاوره توسط مسئول مرکز توانبخشی وصال به عمل می آید.

1- مشاوره و شرح وضعیت بیمار و بررسی وضعیت بالینی ایشان و تشخیص اینکه آیا نوروفیدبک برای مشکل فعلی بیمار مورد نیاز است یا خیر.

2- انجام آزمون های عصب شناختی و پرسشنامه ها در صورت نیاز پس از مشاوره اولیه.

3- انجام نقشه مغزی ( qEEG )، کلینیکال کیو (clinical Q)، بیس لاین ( neurofeedback baseline) برای مشخص نمودن وضعیت امواج مغزی و روابط مغزی که آیا نوروفیدبک می تواند برای فرد کمک کننده باشد یا خیر.

4- تعیین پروتکل و نوع نوروفیدبک با توجه به ارزیابی های انجام شده و شروع جلسات درمانی نوروفیدبک

 - نوروفیدبک معمولی

 - لورتا نوروفیدبک  

 - zscore نوروفیدبک  

 - نوروفیدبک تلفیقی با تمرین های شناختی

5- انجام مجدد آزمون های ذکر شده، پس از 20 جلسه درمانی نوروفیدبک (در صورت نیاز) جهت مشخص نمودن میزان اثر بخشی درمان نوروفیدبک در مراجع

6- انجام آزمون های نهایی بعد از تمام شدن 30 یا 40 جلسه نوروفیدبک ( عموماً دوه نوروفیدبک 30 یا 40 جلسه در نظر گرفته میشود و پس از اتمام دوره حتماً یک وقفه حداقل 3 یا 6 ماهه در نظر گرفته می شود. )


بهتر است بدانید :

- شروع نوروفیدبک بدون هرگونه ارزیابی اولیه صحیح نیست، چرا که باید مشکلات بالینی مراجع قبل از شروع نوروفیدبک دقیقاً مشخص شود.

- انجام نقشه مغزی ( qEEG ) قبل از شروع نوروفیدبک ( Neuro-Feedback ) هم برای تعیین پروتکل درمانی و هم برای مشخص نمودن این که آیا نوروفیدبک می تواند برای فرد کمک کننده باشد یا خیر، بسیار مهم است. البته اگر این بررسی ها از قبل در مراکز دیگر انجام شده باشد نیاز به تکرار نیست و می توان از نتایج آنها در شروع جلسات درمانی استفاده کرد.

- نوروفیدبک در هر اختلالی کاربرد ندارد.

- نوروفیدبک برای کودکان زیر 5 سال مناسب نمی باشد.

- نوروفیدبک برای افرادی که از لحاظ هوشی عقب هستند مناسب نیست.

- از آنجایی که تاثیر نوروفیدبک بر پایه شرطی سازی عامل است، باید جلسات درمانی حداقل 3 جلسه در هفته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.

- باید بعد از 20 جلسه درمان درصدی بهبودی مشاهده شود، در غیر اینصورت ادامه جلسات درمانی احتمالاً بی فایده خواهد بود.

- میزان بهبودی بر پایه انجام مجدد آزمون ها و شرح وضعیت بالینی مشخص می شود.

 

چند مزیت انجام نوروفیدبک در مرکز توانبخشی وصال :


- ارزیابی اولیه توسط دکتری علوم شناختی و مسئول مرکز توانبخشی وصال انجام می گیرد. 

- در مرکز توانبخشی وصال در صورت نیاز از نرم افزار اسمارت مایند smart mind  استفاده می شود. این نرم افزار یکی از بهترین و قوی ترین نرم افزارهای تحلیل و اجرای تمرین های نوروفیدبک در جهان می باشد.

- مرکز توانبخشی وصال مجهز به دستگاه نقشه مغزی ( qEEG ) جهت بررسی دقیق و کامل امواج مغزی می باشد.

- امکان تفسیر امواج مغزی توسط نرم افزار نوروگاید برای هر مراجع وجود دارد که نتایج این تفسیر در اختیار مراجع قرار می گیرد.

- مرکز توانبخشی وصال تنها مرکز نوروفیدبک و توانبخشی عصبی در استان البرز می باشد که امکان انجام لورتا نوروفیدبک و z-score نوروفیدبک را دارد.

- مرکز توانبخشی وصال با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهای مجهزی که دارد امکان تلفیق نوروفیدبک با تکالیف شناختی را دارد.


درباره اینکه نوروفیدبک neurofeedback چیست و چگونه عمل می نماید در بخش مطالب آموزشی مطلب مربوط به آن قرار داده شده است که می توانید با عنوان  نوروفیدبک چیست مشاهده نمایید.


مطالب مرتبط با نوروفیدبک :


لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neuro-Feedback ) چیست ؟ 

کلیک نمایید )
نوروفیدبک چیست ؟ ( کلیک نمایید )
امواج مغزی چیست ؟ ( کلیک نمایید )
نقشه مغزی چیست ؟ ( کلیک نمایید )


بازگشت