استفاده از نوروفیدبک برای کودکان به عنوان درمان مکمل دارویی

استفاده از نوروفیدبک به همراه نرم افزار چهارهزار دلاری SmartMind-3 نگارش 2018 در مرکز توانبخشی وصال- نرم افزار اسمارت مایند یکی از قوی ترین نرم افزار های شناختی می باشد که در دنیا جهت استفاده از دستگاه های نوروفیدبک استفاده می شود. مزیت این نرم افزار به نسبت سایر نرم افزارهای نوروفیدبک در امکان ترکیب تمرینات نوروفیدبک با تمرین های شناختی، تنوع تمرین های نوروفیدبک، امکان استفاده از پروتکل های درمانی از بیش تعیین شده که اثر بخشی آنها مورد تایید قرار گرفته اند و تمرینات متنوع هم به صورت رقابتی و هم به صورت تک نفری می باشد که برای کودکان و بزرگسالان مفید و کاربردی می باشد