آزمون های شناختی

تست هوش وکسلر - WISC - 5

تست هوش وکسلر - WISC - 5

تست هوش وکسلر نسخه پنجم چیست و یک نمونه از تست هوش وکسلر نگارش پنجم یا همان WISC - 5

ادامه مطلب

بهترین سن برای تست هوش و انواع تست های هوشی

بهترین سن برای تست هوش و انواع تست های هوشی

بهترین سن برای تست هوش چند سالگی است و چه تست های هوشی را می توان انجام داد

ادامه مطلب


تست آدمک گودیناف

تست آدمک گودیناف

تست آدمک گودیناف ( Goodenough ) یکی از تست های هوش می باشد که به دلیل سادگی در انجام آن طرف داران خاص خود به خصوص در مهد کودک ها و دبستان ها را دارد .

ادامه مطلب

CRT Clinical Task Board

CRT Clinical Task Board

صفحه کلینیکی توانبخشی شناختی

ادامه مطلب

آزمون کن تب - CANTAB چیست

آزمون کن تب - CANTAB چیست

کلیاتی در مورد آزمون CANTAB / معرفی دیتابیس کن تب / توضیحاتی در مورد AGN

ادامه مطلب