توانبخشی شناختی چیست ؟

توانبخشی شناختی چیست ؟

رفتن به صفحه بخش درمانی توانبخشی شناختی | CRT مرکز توانبخشی وصال


توانبخشی شناختی | CRT چیست ؟

بخشی از علوم شناختی که به مداخله و تقویت توانایی های شناختی می پردازد به اصطلاح توانبخشی شناختی | CRT نامیده می شود . در واقع، توانبخشی شناختی | CRT از مجموعه برنامه های هدفمندی تشکیل شده که با هدف ترمیم یا ارتقای کارکردهای شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. ترمیم در اختلالات شناختی ، برای افرادی که مبتلا به یک اختلال شناختی یا رفتاری هستند و ارتقا ، برای تقویت کارکردهای شناختی در افراد که نیازهای تحصیلی یا حرفه ای خاص دارند، مطرح است. در سال های اخیر علوم شناختی وارد عرصه درمان نیز شده است.

توانبخشی شناختی | CRT رشته ای است که یک بال آن در توانبخشی است و بال دیگر آن در علوم شناختی. امروزه ما می توانیم از مدلسازی شناختی برای توانبخشی شناختی | CRT استفاده کنیم. یعنی کارکرد شناختی معیوب را به مدلی محاسباتی تبدیل کنیم و براساس آن مداخله توانبخشی شناختی | CRT را به کار گیریم.

همان گونه که می توان یک عضله را تقویت کرد، به مراتب راحت تر از آن می توان مغز را تقویت کرد. اگر فردی در عملکردی مهارت پیدا کند، ساختار مغزی درگیر در آن عملکرد تقویت می شود. پایه توانبخشی شناختی | CRT نیز بر این اصل استوار است. مغز یک ارگان انعطاف پذیر و تغییرپذیر است و می توان با توانبخشی شناختی | CRT مغز را ترمیم و تقویت کرد.

برای مثال کودکی را درنظر بگیرید که علائم نقص توجه و بیش فعالی و نشانه های رفتاری مانند افت تحصیلی، نافرمانی و پرخاشگری دارد با ارزیابی شناختی می توان متوجه شد که او در کدام بخش کارکرد شناختی دچار نقص است. برای مثال نقص در کنترل مهارت دارد یا حافظه فعال. در واقع نقص در رفتار برخاسته از نقص در کارکردهای شناختی است.


توانبخشی شناختی | CRT برای چه افرادی مفید است ؟

از آنجایی که ما در توانبخشی شناختی | CRT تلاش بر بهبود عملکرد های شناختی یک فرد می کنیم لذا در حیطه های زیادی این روش مفید می باشد از ارتقا عملکرد فرد از یک سطح پایه تا بهبود اختلالات مختلف وابسته مانند بیش فعالی | ADHD ، اختلال یادگیری | LD ، اوتیسم | Autism  ، حتی ایجاد توانایی مدیریت مشکلات جسمی مانند فلج مغزی | CP و مشکلات جسمی که به همراه خود اختلالات شناختی می آورند مانند | MS مفید است .  


اجزای شناخت در توانبخشی شناختی | CRT چیست ؟

بعضی از اجزای شناخت که در توانبخشی شناختی | CRT مورد توجه قرار می گیرند و ارزیابی و درمان می شوند عبارتند از 

- درک ( Perception )

- توجه ( Attention )

- حافظه ( Memory )

- زبان ( Language )

- تفکر (Thinking )