توانبخشی شناختی در برنامه چرخ کانال چهار

کلیپ کوتاهی از تعریف برنامه توانبخشی شناختی که در برنامه علمی چرخ کانال چهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد