آزمون برج لندن از مجموعه آزمون های وینا

آزمون برج لندن ( Tower of London ) از مجموعه آزمون های وینا یک آزمون عصب روانشناختی است که به بررسی لوب پیشانی ( Frontal Lobe ) و پیش پیشانی ( Pre-Frontal Lobe ) می پردازد . این آزمون به صورت اورجینال با لایسنس قابل ارائه در مقالات بین الملی و با اطمینان از دقت پاسخگویی توسط مرکز توانبخشی وصال قابل ارائه است . در این فیلم به زبان فارسی توضیحاتی در مورد این آزمون ارائه شده است. جهت تهیه این آزمون و سایر آزمون ها و نرم افزارهای شناختی معتبر با ما تماس بگیرید