احیا مغز 4 ساعت پس از مرگ

دانشمندان آمریکایی موفق شدن مغز حیوان را 4 ساعت پس از مرگ مجددا احیا کنند، هرچند این احیا کامل نبوده و نتوانستند سیگنال EEG از مغز دریافت نمایند ، ولی موفقیت آینده در این پژوهش امید بزرگی برای درمانهای آسیب مغزی مانند سکته مغزی، فلج مغزی و یا اختلالاتی مانند آلزایمر خواهد بود.