عکس
مراحل رشد کودک

چهار دست و پا رفتن

کودک در 9 ماهگی چهار دست و پا می رود


فیلم