رویا صادقی مقدم

 - فارغ التحصیل مقطع كارشناسی با رتبه 1 از دانشگاه علوم پزشكی تهران ( ایران سابق ) سال 1388

- عضو استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشكی ایران سال 1388
- كارشناسی ارشد كاردرمانی از دانشگاه علوم پزشكی تهران
- كاردرمان مركز توانبخشی وصال در بخش های S.I ، Hand و جسمی سال 1388 تا كنون .

بازگشت
رویا صادقی مقدم