تست ها و ارزیابی ها

تست ها و ارزیابی ها

تست ها و ارزیابی ها


تست ها و ارزیابی های این بخش صرفاً برای کودکان با تواناییها و شرایط خاص نمی باشد بلکه بزرگسالان و کودکان با شرایط عادی نیز برای شناخت عملکرد خود در حیطه های مختلف می توانند تحت این ارزیابیها و آزمون ها قرار گیرند. برخی از این تست ها عبارتند از :  

آزمون توجه و تمرکز دیداری و شنیداری

آزمون توجه و تمرکز دیداری و شنیداری ویژه کودکان 6 سال به بالا و بزرگسالان می باشد، این آزمون یک ارزیابی کامپیوتری از عملکرد توجه و تمرکز، حفظ توانایی ذهنی دروضعیت یادگیری، سبک یادگیری، سرعت تجزیه و تحلیل و عملکرد ذهنی فرد و همچنین مشخص نمودن میزان تکانشگری فرد را مشخص می کند.

با استفاده از نتایج این آزمون فرد می تواند نسبت به کارکردها، تواناییها و ضعف ها و دانستن مناسب ترین روش آموزش و یادگیری برای خود ، آگاه شود و اطلاعات کسب شده را در حوزه های مختلف اعم از ( مدرسه، زندگی شخصی، محیط شغلی و ...) به کار بندد.


آزمون هوش


آزمون های هوشی جهت بررسی توانایی های ذهنی و میزان ظرفیت آموخته های فرد است . این آزمون در سنین مختلف  از 4 سالگی به بالا قابل اجرا می باشد، که یک ارزیابی کلی از توانایی های عملی ،کلامی و ضریب هوش فرد به حساب می آید. نتایج این آزمون می تواند به صورت جزیی نقاط قوت و ضعف فرد را در زمینه های مختلف اعم از ( استدلال ، توجه ، تمرکز، قدرت برنامه ریزی ، هماهنگی ادراکی دیداری- حرکتی و...) مورد ارزیابی قرار دهد. شناخت این موارد درسنین کودکی که سن در حال رشد عملکردهای شناختی و ذهنی است ،اهمیت بالایی دارد و تشخیص و درمان به موقع دراین سنین باعث بهبود عملکردی در فرآیند آموزشی و ذهنی کودک  می گردد.


انجام تست هوش   وکسلر 4 ( WISC - IV )

مرکز توانبخشی وصال تست هوش استاندارد کودکان ( 6 الی 18 سال ) را در مرکز توانبخشی وصال به همراه مشاوره جهت نتیجه تست انجام می دهد .

شایان ذکر است در جلسه پس از انجام تست تمرین ها و تکالیفی جهت تقویت نقاط ضعف کودک و آشنایی با نقاط قوت کودک ارائه می شود.

در حال حاظر تست انجامی در این مرکز آخرین تست نرم شده در ایران ( وکسلر 4 ) ( WISC - IV ) می باشد.

آیتم های مورد ارزیابی تست وکسلر کودکان نسخه چهارم

- درک مطلب کلامی

-استدلال ادراکی

- حافظه فعال

- سرعت پردازش

مشاوره و نمره گذاری این تست توسط مسئول مرکز انجام می شود

بازگشت