درمان اختلال یادگیری LD

درمان اختلال یادگیری LD

درمان اختلال یادگیری LD

درمان اختلال یادگیری در مرکز توانبخشی وصال 

قبل از اینکه بخواهیم درمان اختلال یادگیری را در مرکز توانبخشی وصال توضیح دهیم لازم است ابتدا شما با مفهوم   اختلال یادگیری آشنا نماییم 

جهت مشاهده  کلیک نمایید


روند ارزیابی و درمان اختلال یادگیری در مرکز توانبخشی وصال :

مرحله اول مصاحبه بالینی و تشکیل پرونده و دریافت اطلاعات از خانواده کودک و خود کودک و مشاهده تکالیف و تلالش های کودک در مدرسه و منزل توسط مسئول مرکز توانبخشی وصال

مرحله بعدی انجام تست هوش که عموما تست وکسلر می باشد جهت اینکه آیا کودک از لحاظ ذهنی در وضعیت نرمالی قرار دارد یا خیر

مرحله بعدی انجام تست تخصصی بیش فعالی که  آیا مشکل بیش فعالی است یا اختلال یادگیری و یا هر دو مورد بیش فعالی و اختلال یادگیری باید در درمان مورد توجه قرار گیرد

در بعضی مواقع انجام یکسری تست های شناختی دیگر بنا به نیاز کودک در صورت صلاحدید مسئول مرکز

بررسی نهایی تست ها و مشاوره به خانواده توسط مسئول مرکز تانبخشی وصال جهت شروع برنامه درمانی و مشخص نمودن اهداف درمانی و آشنا نمودن خانواده با مسیر توانبخشی که قرار است آغاز شود


شروع برنامه درمان اختلال یادگیری

با توجه به سطح مشکلات ، سن کودک ، نوع اختلال یادگیری و نتیجه تست ها ی انجام شده برنامه درمان اختلال یادگیری کودک برنامه ریزی می شود

که می تواند تلفیقی از برنامه های توانبخشی شناختی و استفاده از نرم افزارهای شناختی ،تمرین های قلم و کاغذی در زمینه بهبود شناخت ، انجام تمرینات حرکتی ، تمرینات SI یا یکپارچگی حسی ، استفاده از نوروفیدبک ، آموزش های ذهنی لازم جهت درک بهتر مفاهیم درک نشده و هر حیطه ای که کودک نیاز  به برنامه توانبخشی داشته باشد.


شما می توانید جهت دریافت دفترچه اختلال یادگیری - بیش فعالی - اختلال یکپارچگی حسی و موارد مورد همپوشانی با مرکز توانبخشی وصال تماس بگیرید و یا مراجعه فرمایید

بازگشت