فرم نمایه حسی 2 Sensory Profile

فرم نمایه حسی 2 Sensory Profile

فرم نمایه حسی 2 یا همان sensory profile .


مرکز توانبخشی وصال امکان ارائه گزارش از سایت پیرسون آمریکا، برای پرسشنامه های نمایه حسی 2 ( sensory profile ) را دارا می باشد.

درمان یکپارچگی حسی یا همان Sensory Integration که به اختصار با آن S.I نیز گفته می شود چیست ؟

( برای مشاهده پاسخ به این پرسش کلیک نمایید )


سنسوری پروفایل 2 یا همان نمایه حسی چیست ؟

نمایه حسی 2 یا همان sensory profile 2 یک منبع نرمال و استاندارد از الگوهای حسی کودکان از سن بدو تولد ( صفر ماهگی ) تا 14 سال و 11 ماهگی (15 سالگی ) است که وضعیت حسی کودک را با حالت نرمال مقایسه می نماید و می گوید که حساسیت کودک، نرمال یا بالاتر از نرمال ( حساس ) و یا پایین تر از نرمال ( حس کند) است. سنسوری پروفایل 2 ( sensory profile 2 ) در سال 2014 تهیه شده است شامل 3 فرم و پرسشنامه مجزا می باشد:

- فرم اول شامل 25 سوال و از بدو تولد تا 6 ماهگی است که فرم حسی نوزاد ( infant sensory profile ) نامیده می شود و زمانی حدود 5 الی 10 دقیقه برای تکمیل می گیرد.

- فرم دوم شامل 54 سوال و از 7 ماهگی الی 35 ماهگی است که فرم نمایه حسی کودک نوپا ( Toddler sensory profile ) نامیده می شود و زمانی حدود 10 الی 15 دقیقه برای تکمیل می گیرد.

- فرم سوم شامل 86 سوال و مناسب سن 3 سالگی الی 15 سالگی است و سنسوری پروفایل کودکان (Children sensory profile ) نامیده می شود و زمانی حدود 15 الی 20 دقیقه برای تکمیل می گیرد.

دو فرم دیگر بررسی حسی ( نمایه حسی ) علاوه بر سه فرمی که در بالا نامیده شد وجود دارد:

- فرم بررسی حسی کودکان مدرسه ای ( School companion sensory profile ) که شامل 44 آیتم می باشد و مناسب برای تکمیل توسط معلمان است و زمانی حدود 15 دقیقه برای تکمیل می گیرد.

- فرم حسی کوتاه شده ( Short sensory profile ) که شامل 34 سئوال است، مناسب سنین 3 الی 15 ساله و مناسب برای بررسی سریع و غربالگری می باشد و زمانی حدود 5 الی 10 دقیقه برای تکمیل می گیرد.

همگی این فرم ها در نسخه نهایی این پرسشنامه جامع که با عنوان نگارش دوم نمایه حسی ( Sensory Profile 2 ) معرفی می شود، گرد آوری شده است.


این فرم برای بررسی هر حس به ما 5 سطح ارائه می دهد:

1  = بسیار کمتر از دیگران ( Much Less Than Others )

2 = کمتر از دیگران ( Less Than Others )

3 = مانند بیشتر افراد ( Just Like the Majority of Others )

4 = بیشتر از دیگران ( More Than Others )

5 = بسیار بیشتر از دیگران ( Much More Than Others ) 


نمایه حسی 2 یا Sensory Profile 2 کدام حواس را برای ما بررسی می نماید ؟

- حس شنیداری (Auditory Processing)

- حس بینایی (Visual Processing)

- حس لامسه (Touch Processing)

- حس حرکت (Movement Processing)

- رفتارهای مرتبط با پردازش حسی (Behavioral responses associated with sensory processing) که خود شامل 3 زیر مجموعه است:

   -- سلوک متناسب با پردازش حسی 

   -- هیجان اجتماعی متناسب با پردازش حسی

   -- توجه و تمرکز متناسب با پردازش حسی

بازگشت