گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2

آزمون تشخیص بیش فعالی | ADHD و بررسی یکپارچه توجه و تمرکز که با نام اختصار IVA -2 شناخته شده است.

عبارت IVA   که مخفف عبارت Integrated Visual and Auditory می باشد و یک نوع آزمون بررسی پیوسته عملکرد یا CPT است که مخفف Continuous Performance Test می باشد ، در واقع آزمون IVA -2 یک آزمون Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test می باشد، به عبارتی آزمون IVA -2 یک آزمون بررسی عملکرد پیوسته توجه و تمرکز می باشد.

تست IVA -2 ، آزمون نوروسایکولوژی | Neuro-psychological test می باشد و آزمونی هست که از طریق fMRI و qEEG اعتبار دهی شده است ( fMRI ، یعنی نتایج این آزمون از طریق fMRI ( تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی ) و qEEG (نقشه مغزی) یکسان سازی شده است و نتایج آنها به هم نزدیک شده است (  fMRI and qEEG validated )

مرکز توانبخشی وصال به عنوان یک مرکز تخصصی که هم در زمینه سلامت ذهن و شناخت و هم متخصص در زمینه توانبخشی شناختی مشغول به فعالیت است با همکاری تیم برنامه نویس متخصص در زمینه برنامه نویسی شناختی ، اقدام به تولید گزارش ساز فارسی نرم افزار بررسی توجه و تمرکز | IVA نموده که کاربرد بسیاری در زمینه بررسی توجه و تمرکز ، بررسی میزان موفقیت در درمان های بیش فعالی | ADHD مانند نوروفیدبک | neuro-feedback ، تحریک الکتریکی جداره جمجمه | tDCS و کاربری در تحقیق هایی که محقق از مراجعین آزمون IVA می گیرد و سپس نیاز به یک گزارش سریع برای آزمودنی های خود دارد ، کلینیک های شناختی و بسیاری از موارد مشابه دیگر می باشد.

این نرم افزار به صورت اتوماتیک به نرم افزار IVA -2 متصل می شود و گزارش فارسی به صورت شرح یک آزمون و گزارش مقایسه ای برای مراجع در کسری از ثانیه فراهم می نماید.

نمونه گزارش این آزمون را می توانید در زیر مشاهده نمایید.


لینک مشاهده هزینه و تهیه گزارش ساز فارسی IVA


فیلم نرم افزار گزارش ساز فارسی آزمون IVA -2 (مشاهده در آپارات) (مشاهده در سایت وصال)


-----------------------صفحه 1-----------------------

-----------------------صفحه 2-----------------------

-----------------------صفحه 3-----------------------

-----------------------صفحه 4-----------------------نمونه گزارش مقایسه ای بین دو آزمون توجه و تمرکز | IVA -2

-----------------------صفحه 1-----------------------

-----------------------صفحه 2-----------------------

بازگشت